Turystyka wypoczynkowa
wczasy
agroturystyka
wyjazdy weekendowe
Spotkania
firmowe
integracje
szkolenia
konferencje
katering
Dla dzieci i młodzieży
kolonie
obozy
zimowiska
zielone szkoły
Turystyka medyczna
SPA
masaże
rehabilitacja
stomatologia

Camping Róża Wiatrów
cena za osobę: 70.00

więcej 

Willa Joanna
cena za osobę: 65.00

więcej 

Hotel Szarlota
cena za osobę: 120.00

więcej 

Artykuł:

turystyka biznesowa

Rozwój produktu turystycznego powinien oprzeć się na wymaganiach odpowiadających popytowi na podstawowych rynkach krajowych i zagranicznych. Popyt będzie kształtować rozwój produktów turystycznych. Nie chodzi jednak tylko o popyt już ujawniony, lecz także o tendencje jego rozwoju, nowe modele produkcji i konsumpcji obserwowane na świecie. Działania wokół produktu turystycznego nie mogą być oparte wyłącznie o badania marketingowe o krótkim horyzoncie czasowym.

  Na turystykę biznesową składają się:
 • Podróże służbowe, obejmujące zarówno przyjazdy krajowe, jak i zagraniczne znajdują się obecnie w trendzie malejącym z uwagi na osłabienie tempa wzrostu gospodarczego oraz w związku ze wzrostem znaczenia kontaktów telekomunikacyjnych. Sytuacja gospodarcza kraju i województwa stanowi jednak w tym przypadku główny czynnik decydujący o rozmiarach tego ruchu. Przyjazdy delegacyjne dotyczą przede wszystkim Olsztyna, Elbląga i Ełku (wytypowane jako centra rozwoju turystyki biznesowej – por. mapa nr 4) oraz tych miast powiatowych, w których zlokalizowane są ważniejsze centra gospodarcze i znaczące przedsiębiorstwa. Ważnym segmentem rynku w tym obszarze wydaje się także obsługa weekendowa przyjazdów delegacyjnych.
 • Konferencje, kongresy i szkolenia lokalizowane na całym obszarze województwa. Ważną rolę odgrywa tu Olsztyn, stwarzający szansę wykorzystania miejscowego potencjału wyższych uczelni i instytutów naukowych. Szereg mniejszych ośrodków zapewnia dobrą obsługę mniejszych szkoleń i konferencji (100-200 osób).
 • Podróże motywacyjne dość nowa formuła na polskim rynku turystycznym polegająca na organizacji imprez turystycznych dla pracowników zamożnych firm, zwykle w ramach nagrody za wyróżniające się osiągnięcia, wzmacniania integracji zatrudnionych i motywacji do współpracy zespołowej. Najczęściej poszukiwane warunki do realizacji tego typu imprez to osobliwość oferty (miejsca i programu) oraz wysoki standard. Takie warunki w region posiada dzięki występowaniu w nim walorów przyrodniczych wysokiej rangi oraz obiektów noclegowych wysokiej kategorii.
  SZANSE ZAGROŻENIA
 • różnorodna baza możliwa do wykorzystania poza sezonem,
 • kadry, baza naukowa i lokalowa wyższych uczelni
 • relatywnie niskie ceny
 • właściwy standard
 • ciekawe, urozmaicone programy uzupełniające
 • bliskość Warszawy i Trójmiasta jako rynków źródłowych  duża konkurencyjność innych regionów
 • brak w regionie organizatora turystyki konferencyjno-szkoleniowej, znaczącego na rynku ogólnopolskim
 • trudności komunikacyjne (dojazdowe, brak stałych połączeń lotniczych)
 • brak kooperacji gestorów bazy ze szkolnictwem wyższym
 • niewystarczająca baza do organizacji konferencji i szkoleń
Rola i miejsce produktu na rynku turystycznym
Wobec znaczącego spadku zagranicznej turystyki przyjazdowej i zagrożenia zmniejszeniem się ruchu krajowego szansą utrzymania pozycji województwa na rynku turystycznym może być turystyka biznesowa, traktowana przede wszystkim jako jeden ze środków utrzymywania zatrudnienia w turystyce poza sezonem i utrzymywanie całorocznej bazy noclegowej. Zaletą turystyki biznesowej jest to, że rozwija się przede wszystkim w okresie wrzesień-czerwiec, dominując w tym czasie na rynku. Brak oferty innych form turystyki na rynku w tym okresie stwarza duże możliwości rozwoju turystyki biznesowej w regionie, pod warunkiem oferowania konkurencyjnych cen.

Zalecenia rozwojowe
Wyprofilowanie z istniejących biur jednostki zajmującej się organizacją turystyki biznesowej i wykreowaniem marki w tym obszarze markowym. Nawiązanie ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi, wykorzystanie ich kadr w organizacji konferencji i szkoleń oraz zaangażowanie szkół do akcji promocyjnych Wspólna promocja oferty województwa Tworzenie komplementarnej bazy spełniającej standardy (hotel – gastronomia – sala konferencyjna – rekreacja) Wyposażenie istniejącej bazy konferencyjnej w wysokiej jakości sprzęt techniczny Tworzenie bazy rekreacyjnej i programów fakultatywnych, wykorzystanie lokalnych środowisk artystycznych. Sprzedaż oferty weekendowej „u źródła”, czyli w głównych punktach recepcji ruchu delegacyjnego.